พูดถึงข้อเสียของบ้านมือสอง

ข้อด้อยของบ้านมือสองมีจำนวนมาก ข้อตำหนิที่ใหญ่ที่สุดเป็นบ้านกลุ่มนี้ชอบมิได้มาตรฐาน ซึ่งอาจจะก่อให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยได้ นอกจากนั้น บ้านมือสองมักไม่มีฉนวนกันความร้อน ซึ่งทำให้บ้านมีอากาศระบายและไม่สุขใจในช่วงฤดูหนาว ในที่สุด บ้านมือสองมักมิได้รับการดูแลอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งบางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆดังเช่นว่า ความเสื่อมโทรมจากน้ำหรือปัญหาเกี่ยวกับส่วนประกอบ